Про важливе

Емоційний інтелект

Це вміння усвідомлювати, виражати свої почуття та емоції, а також розуміння почуттів та емоцій іншої людини тобто здатність до емпатії.
Емоція, яка є стражданням, припиняє ним бути, коли ми створюємо її зрозумілу і докладну картину.

(с) Віктор Франкл

Трішки історії

Говорити про EQ почали лише у 1990 році. Вперше цей термін з'явився у науковому журналі у статі дослідників Джон Майер і Пітер Салов, які намагаються довести, що емоційний інтелект можна розглядати як окремий вид інтелекту. Однак суспільного інтересу цей термін не викликав. І лише через 5 років до нього повернувся журналіст Деніелю Гоулману та розкрив його у своїй книзі «Емоційний інтелект: чому він може мати більше значення, ніж IQ»
Що входить в поняття емоційний інтелект і чому він важливий?

Зазвичай психологи поділяють емоційний інтелект на чотири категорій навичок.

Перша категорія - добре усвідомлення особистих емоцій, їх впливу на ваше життя, розуміння своїх слабких і сильних сторін і спокійне співіснування з ними.

Друга - загальна емпатія і комфортне самовідчуття у великій групі людей: незалежно від того, екстраверт ви чи інтроверт, ви відчуваєте емоційні сигнали інших і рідко стикаєтеся з нерозумінням.

Третя - вміння ясно і виразно спілкуватися з іншими, пояснити очікування, активно слухати, впливати і надихати, працювати в команді або очолювати її і залагоджувати конфлікти.

І остання - вміння керувати емоціями, обмежувати їх руйнівний вплив на себе, здатність виконувати взяті на себе зобов'язання, підтримувати довгострокові відносини і змінюватися відповідно до середовищем.

У чому цінність емоцій?

Емоції та почуття є такими ж важливими психологічними складовими нашої особистості, як і кровотворна або гормональна системи нашого тіла. Вони є невід'ємною частиною нашого пізнання реальності та себе самих. Вони сигналізують нам, якщо щось йде не так. Також слугують способом спілкування.

Спеціалісти виділяють цілих 10 функцій емоцій:

1. Оцінна (відбиваюча) функція – виражається в суспільній оцінці подій. Завдяки тому, що почуття охоплюють весь організм, вони дозволяють визначити корисність чи шкоду факторів, які на них впливають і реагувати лише на шкідливий фактор. Так, наприклад, людина, що переходить дорогу, може відчувати страх різного ступеня, в залежності від ситуації на дорозі. Емоційна оцінка подій формується не стільки на основі досвіду індивідуальних переживань людини, стільки в результаті співпереживання, що виникло в спілкуванні з іншими людьми через засоби масової інформації. Завдяки цій функції людина може орієнтуватися в довколишній дійсності, оцінювати предмети і явища з точки зору їх бажаності.

2. Сигнальна (перед інформаційна) функція –переживання, що виникають, сигналізують людині про те, як задовольняються потреби, які перешкоди до цього, на що в першу чергу треба звернути увагу.

3. Стимулююча функція – почуття визначають напрям пошуку для вирішення завдання. Емоційне переживання містить образ предмету задоволення потреб і пристрасне ставлення до нього, що і спонукає людину до дії.

4. Підкріплююча функція виділена тому, що почуття приймають безпосередню участь в навчанні. Емоції успіху – неуспіху мають здатність привити любов до навчання чи навіки притупити її.

5. Мотиваційна функція –визначення домінуюча потреба.

6. Адаптивна функція – емоції виникли як засіб, за допомогою якого живі істоти встановлюють значимість тих чи інших умов для задоволення актуальних потреб. Завдяки почуттю, що вчасно виникло, живі організми мають можливість пристосуватися до довколишніх умов.

7. Комунікативна функція – мімічні і пантомімічні рухи дозволяють людині передати свої переживання іншим людям, інформувати їх про ставлення до предметів і явищ довколишньої дійсності.

8. Діагностична функція – наявність певних емоцій може бути важливим засобом ідентифікації спонукань, виявлення їх зв'язку з базовими життєвими потребами і цінностями що до того, як відбувся когнітивний аналіз.

9. Моральна функція – сигналізує про розходження між буттям та свідомістю, між вчинком та його моральним значенням. Совість – формується на основі емоційної сигналізації про відхилення від нормальної поведінки.

10. Стабілізуюча функція – – супроводжуючи будь-які прояви активності людини, емоції є важливим механізмом внутрішньої регуляції психічної діяльності і поведінки, спрямованих на задоволення потреб. Емоції і почуття є тим механізмом, який утримує життєві процеси в оптимальних межах.

Як підвищити свій емоційний інтелект?

1. Поповнення свого словникового запасу назвами емоцій;

2. Звертати увагу на себе та задавити собі питання «що я зараз відчуваю?»;

3. Якщо важко одразу відповісти на це питання, почати можна з простішого «мені комфортно зараз чи ні?»;

4. Спостерігати за емоційними реакціями інших людей;

5. Поступово вчитися проявляти свої емоції і аналізувати цей процес.

Анна Ліссова - психотерапевт, співзасновник pleso