Reglementări privind cardurile cadou§1 Definiții


Expresiile utilizate în Termeni și condiții înseamnă:

 1. Emitent – Pleso Therapy sp. z o.o. cu sediul social în Elbląg, ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg, înscrisă în Registrul național al instanțelor de judecată de către Tribunalul districtual din Olsztyn, Secția a 8-a comercială - Registrul național al instanțelor de judecată sub numărul KRS: 0000980227, REGON: 522652856, NIP: 5783155594.
 2. Card cadou – instrument (un cod format din litere și cifre) care dă dreptul Utilizatorului să achiziționeze, pe baza acestuia, ședințe oferite pe Platformă.
 3. Ședință – o întâlnire de 50 de minute cu un psihoterapeut, organizată prin intermediul platformei.
 4. Platforma – site-ul web operat la www. pleso.me.
 5. Terapeut – un profesionist calificat autorizat să practice psihologia în temeiul Legii din 8 iunie 2001 privind profesia de psiholog și autoguvernarea profesională a psihologilor, un psihiatru, un sexolog, un psihoterapeut sau un coach.
 6. Termeni și condiții – acești Termeni și condiții pentru cardul cadou.
 7. Regulile Platformei – regulile și reglementările pentru furnizarea de servicii de către Emitent, disponibile pe: https://pleso.me/ro/reglementari_client_individual.
 8. Cumpărător - o entitate care achiziționează un card cadou de la emitent în schimbul unui transfer de fonduri.
 9. Utilizator - Cumpărătorul sau orice deținător al unui card cadou care utilizează cardul cadou.
 10. Operator de plată - platforma Stripe, al cărei furnizor este Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, SUA.
 11. Departamentul de asistență - Departamentul de asistență pentru clienți al Emitentului, accesibil la: suport@pleso.me.


§ 2 Achiziționarea și emiterea cardului cadou


 1. Cardul cadou poate fi achiziționat prin intermediul platformei.
 2. Cardul cadou este achiziționat prin intermediul unui contract de vânzare prin plasarea comenzii corespunzătoare pe platformă.
 3. Plata pentru cardul cadou se face electronic (online) prin intermediul operatorului de plăți.
 4. Cumpărătorul are opțiunea de a achiziționa un card cadou care îi dă dreptul de a participa la un anumit număr de ședințe alese de către Cumpărător.
 5. Cardul cadou este emis Cumpărătorului pe suport electronic și este trimis la adresa de e-mail a Cumpărătorului indicată la plasarea comenzii.
 6. Emitentul recomandă Cumpărătorului să verifice toate fișierele din e-mail, inclusiv în special fișierul "SPAM", pentru a verifica dacă cardul cadou a fost transmis Cumpărătorului.
 7. Cardul cadou nu este un instrument de plată electronică în sensul legislației aplicabile și nici un card de plată electronică.


§ 3 Reguli de utilizare a cardului cadou


 1. Pentru cumpărarea cardului cadou este necesar crearea unui cont pe Platformă de către Utilizator.
 2. Achiziționarea cardului cadou constă în a permite Utilizatorului să achiziționeze o Ședință pe Platformă în schimbul prezentării cardului cadou Emitentului în timpul procesului de plată pentru Ședință.
 3. Cardul cadou nu vă dă dreptul de a efectua plăți pentru achiziționarea de Abonamente.
 4. Emitentul are dreptul de a refuza acceptarea cardului cadou în cazul:
  1. expirarea perioadei de valabilitate a cardului cadou și neactivarea de către emitent a cardului cadou la cererea utilizatorului după expirarea perioadei de valabilitate a acestuia;
  2. utilizarea prealabilă a cardului cadou;
  3. introducerea greșită a codului numeric care reprezintă cardul cadou;
  4. lipsa posibilității tehnice de a procesare cardul cadou (în special atunci când nu este posibilă obținerea unei conexiuni la sistemul informatic al emitentului), cu condiția, totuși, ca emitentul să proceseze cardul cadou de îndată ce obstacolul indicat în această secțiune încetează să mai existe;
  5. în cazul în care acțiunile utilizatorului încalcă prevederile Termenilor și condițiilor sau ale Regulilor platformei, sau dacă utilizatorul a întreprins orice acțiune pentru a ocoli măsurile de securitate aplicate de editor sau care implică falsificarea datelor.
 5. Cardul cadou nu poate fi schimbat în numerar (cash), în întregime sau parțial.


§ 4 Valabilitatea cardului cadou


 1. Cardul cadou este valabil din momentul în care este emis către Cumpărător și nu necesită activare suplimentară de către Utilizator.
 2. Cardul cadou are o perioadă de valabilitate de 6 luni.
 3. După data de expirare, cardul cadou poate fi reactivat de către Emitent numai dacă Utilizatorul nu folosește Ședințele disponibile Utilizatorului în perioada de valabilitate a acestuia. Pentru a prelungi perioada de valabilitate a cardului cadou, Utilizatorul este obligat să trimită o cerere de reactivare a cardului cadou contactând Emitentul prin intermediul Departamentului de Asistență.
 4. Cardul cadou este invalid:
  1. a.după data de expirare, care nu a fost reactivată în conformitate cu § 4.3 de mai sus;
  2. după utilizarea numărului de ședințe alocate cardului cadou.
 5. Utilizatorul poate verifica numărul de ședințe rămase de utilizat, contactând Serviciul de asistență.


§ 5 Utilizarea cardului cadou de către terțe părți


 1. Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea corectă și securitatea cardului cadou.
 2. În cea mai mare măsură permisă de lege, Emitentul nu va fi răspunzător pentru utilizarea Cardului cadou de către o terță parte.
 3. Valorificarea cardului cadou constituie o tranzacție validă chiar dacă o terță parte intră în posesia cardului cadou în mod neautorizat.


§ 6 Plângeri


 1. Utilizatorii pot depune reclamații privind cardurile cadou la Emitent.
 2. Toate reclamațiile referitoare la achiziționarea și utilizarea cardurilor cadou vor fi soluționate de către Emitent în termen de 14 zile de la data la care utilizatorul a depus reclamația.
 3. Utilizatorul poate contacta Emitentul cu privire la cardurile cadou sub formă de:
  • a) în scris, la următoarea adresă: Strada Lutego nr. 12 25/7, 82-300 Elbląg
  • b) prin e-mail: suport@pleso.me
 4. Utilizatorul poate depune o plângere în cazul în care serviciile prevăzute în prezentul regulament nu sunt furnizate de către Editor sau nu sunt furnizate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului.
 5. Dispozițiile Regulamentului platformei se aplică procedurii de reclamație.
 6. În cazul în care cardul cadou a fost utilizat în totalitate sau parțial până la expirarea termenului limită de retragere din contractul de vânzare a cardului cadou, Emitentul nu este obligat să ramburseze Cumpărătorului suma echivalentă cu valoarea cardului cadou care a fost cumpărat.


§ 7 Dispoziții finale


 1. Utilizatorul și Cumpărătorul declară că au citit Termenii și condițiile și Regulile platformei.
 2. Emiterea cardului cadou nu constituie o vânzare supusă taxei pe valoarea adăugată (TVA) în sensul legislației fiscale aplicabile.
 3. Orice aspect care nu este reglementat prin acești Termeni și condiții va fi reglementat de dispozițiile referitoare la cărțile de identitate la purtător, de dispozițiile Regulilor platformei și de dispozițiile legislației general aplicabile.
 4. Emitentul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile stabilite în acești Termeni și condiții. Utilizatorul va fi obligat să respecte termenii și condițiile în vigoare în momentul achiziționării cardului cadou, cu excepția cazului în care o modificare a termenilor și condițiilor este impusă de lege sau de o autoritate de stat competentă, sau dacă noii termeni și condiții sunt mai favorabili pentru Utilizator, caz în care Utilizatorul va fi obligat să respecte noii termeni și condiții.
email