Termeni și condiții ale serviciilor platformei www.pleso.me

Regulamentele, în versiunea lor actuală, intră în vigoare la 4 aprilie 2024.§ 1.

DISPOZIȚII GENERALE

 1. Regulamentul definește principiile generale și modul de furnizare a serviciilor pe cale electronică de către PlesoTherapy în conformitate cu articolul 8(1)(1) din Legea privind furnizarea de servicii pe cale electronică, precum și termenii și condițiile de încheiere a contractelor între PlesoTherapy și Utilizator prin intermediul Platformei aflate la adresa www.pleso.me.
 2. Termenii și condițiile constituie un model de contract care se încheie între PlesoTherapy și Utilizator.
 3. Pentru ca declarațiile de intenție să fie eficiente, este necesar ca acestea să fie făcute în scris sau pe cale electronică, astfel încât partea căreia îi este adresată declarația să poată lua cunoștință de conținutul acesteia.
 4. Funcționalitatea și Serviciile pot fi utilizate de persoane cu capacitate juridică deplină, sub rezerva articolului 2 litera (p) și a articolului 3 alineatul (5)."
 5. O parte integrantă a Termenilor și condițiilor este politica de confidențialitate care se găsește la adresa https://pleso.me/ro/politica_de_confidentialitate.
 6. Ca parte a utilizării Platformei, este interzis ca Utilizatorul să furnizeze conținut ilegal, care încalcă legile în vigoare în Republica Polonă sau bunele moravuri.
 7. Utilizatorul este obligat să se abțină de la orice activitate care ar putea afecta în mod negativ buna funcționare a platformei, inclusiv, în special, de la orice interferență cu conținutul platformei sau cu elementele tehnice ale acesteia. De asemenea, este interzisă utilizarea Platformei în scopuri contrare scopului acesteia.
 8. Utilizarea platformei este gratuită pentru Utilizator. Costurile de conectare la Platformă prin internet, telefonie sau alte metode de transmitere a datelor sunt suportate de către Utilizator.
 9. Contactul cu PlesoTherapy poate fi făcut prin:

a) prin poștă, la următoarea adresă poștală: ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg;

b) mesaje de e-mail la adresa de e-mail a PlesoTherapy: suport@pleso.me;

c) formularul de contact disponibil pe Platformă.


§ 2.

DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezentul regulament au următoarele semnificații:

a) Adresa de e-mail – este adresa de poștă electronică furnizată de Utilizator în Formular;

b) Formular – este formularul de înregistrare, a cărui completare este necesară pentru a permite utilizarea corectă a funcționalității, inclusiv, în special, furnizarea adresei de e-mail și a numărului de telefon ale Utilizatorului;

c) Funcționalități – sunt toate funcționalitățile oferite în format electronic de PlesoTherapy pe Platformă, așa cum este prevăzut în Termenii de utilizare, cu mențiunea că accesul la anumite Funcționalități, inclusiv, în special, la Abonamente, este posibil numai după înregistrarea și crearea unui Cont de utilizator de către Utilizator și achiziționarea unui Abonament specific (inclusiv plata taxei aferente);

d) Cont – este contul individual al Utilizatorului generat prin completarea corectă a Formularului, care permite utilizarea Serviciilor furnizate pe Platformă;

e) Operator de plată – este platforma Stripe, al cărei furnizor este Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, SUA. Pentru mai multe informații: https://support.stripe.com;

f) Perioadă de decontare - este perioadă de timp care se repetă în cicluri, acoperită de un contract încheiat pe o perioadă nedeterminată (Abonament auto-reînnoibil), în timpul căreia Utilizatorul are acces la funcționalități speciale pe Platformă, pentru care este obligat să plătească. Perioada de decontare durează de la data încheierii acordului sau de la începutul următorului ciclu de acces, până în ziua care este ultima zi a ciclului curent. Perioada de decontare este calculată în cicluri de timp fixe, a căror durată este specificată în detaliu în descrierea abonamentelor disponibile pe platformă.

g) Platformă – este site-ul web https://pleso.me/, care este un instrument care permite, printre altele, contactul între Profesionist și Utilizator, căutarea unui Profesionist într-o anumită specializare și programarea cu un Profesionist pentru ședințe de terapie;

h) PlesoTherapy – este entitatea care, în cadrul activității sale, furnizează servicii de intermediere între Utilizatorii platformei și Terapeuți, respectiv Pleso Therapy sp. z o.o. cu sediul social în Elbląg, la adresa: Elbląg: ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg, înregistrată în Registrul național al instanțelor judecătorești de către Tribunalul Districtual din Olsztyn, Divizia a VIII-a Economică - Registrul național al instanțelor judecătorești cu numărul KRS: 0000980227, REGON: 522652856, NIP: 5783155594;

i) Profil de terapeut – este o colecție de informații despre un profesionist plasată pe platformă sub forma unei sub-pagini a platformei cu un URL unic;

j) Reglementări – sunt prezentele reglementări pentru furnizarea de servicii de către PlesoTherapy;

k) Abonament - este un serviciul furnizat Utilizatorului care cuprinde vânzarea ciclică de către PlesoTherapy către Utilizator a unor funcționalități speciale pe Platformă și posibilitatea de a utiliza Serviciul, într-o sumă în funcție de tipul de Abonament ales (în conformitate cu alegerea tipului de Abonament de către Abonat). Prețul Abonamentului, pe care Utilizatorul va fi obligat să îl plătească în cadrul contractului de vânzare încheiat, va fi indicat de fiecare dată în rezumatul comenzii pentru Abonament pe Platformă;

l) Terapeut – este o persoană care este un profesionist calificat autorizat să practice psihologia în conformitate cu Legea din 8 iunie 2001 privind profesia de psiholog și autoguvernarea profesională a psihologilor, un psihiatru, sexolog, psihoterapeut sau coach care furnizează Servicii Utilizatorului;

m) contract – este un contract de furnizare de servicii electronice;

n) Serviciu – sunt servicii psihologice, psihiatrice, psihoterapeutice și alte servicii similare furnizate de un Terapeut cu Profil de Terapeut pe Platformă către Utilizatori, a căror căutare, rezervare, modificare sau anulare se realizează prin intermediul Platformei;

o) Utilizator – este orice vizitator sau Utilizator al Platformei sau orice persoană căreia îi sunt furnizate Serviciile.

p) Utilizator minor – este o persoană cu vârsta sub 18 ani în beneficiul căreia pot fi furnizate Serviciile. În beneficiul unui astfel de utilizator, un Cont va fi creat de către părintele sau tutorele legal al acestuia.


§ 3.

FUNCȚIONALITĂȚI

 1. Pentru ca Utilizatorul să înceapă să utilizeze funcționalitatea și serviciile, sunt necesari următorii pași:

a) să cunoască toate dispozițiile Regulamentului;

b) completarea corectă a Formularului de către Utilizator, prin furnizarea datelor cu caracter personal adevărate solicitate în Formular și printr-o declarație de acceptare a termenilor și condițiilor prin bifarea căsuței corespunzătoare din Formular;

c) validarea datelor introduse în Formular și trimiterea acestora către PlesoTherapy pentru procesare.

 1. Îndeplinirea de către Utilizator a tuturor condițiilor prevăzute la punctul 1 de mai sus duce la încheierea unui Acord de furnizare de servicii prin mijloace electronice între Utilizator și PlesoTherapy în cadrul funcționalității puse la dispoziție pe Platformă, în conformitate cu principiile stabilite în Regulament.
 2. Finalizarea acțiunilor specificate de către Utilizator va permite PlesoTherapy să creeze un Cont în cadrul Platformei în conformitate cu datele furnizate în Formular. PlesoTherapy poate refuza să creeze un Cont cu un anumit nume dacă acesta este deja utilizat de o altă entitate în cadrul Platformei, este contrar legii sau încalcă interesele legitime ale PlesoTherapy. Crearea unui Cont de Utilizator are ca rezultat faptul că Utilizatorul poate, în special, să trimită mesaje, să rezerve întâlniri, să plătească pentru Servicii, să facă și să primească declarații de intenție și cunoștințe.
 3. Prin încheiereaAacordului în baza căruia vor fi oferite funcționalitățile, Utilizatorul este de acord cu furnizarea acestor servicii.
 4. Platforma oferă Servicii care sunt efectuate în beneficiul unui Utilizator minor. În acest caz, consimțământul părintelui sau al tutorelui legal al unui astfel de Utilizator trebuie să fie dat înainte ca Serviciile să fie efectuate, în timp ce în cazul unui Utilizator minor cu vârsta de peste 16 ani, consimțământul acestuia este necesar în mod suplimentar. Fără consimțământul obținut, Serviciile nu pot fi furnizate unui Utilizator minor.
 5. În cazul în care serviciul este furnizat unui Utilizator minor, părintele sau tutorele legal al Utilizatorului minor are, de asemenea, dreptul de a participa la ședința de terapie împreună cu respectivul Utilizator minor. Prezența părintelui sau a tutorelui legal în timpul ședinței este decisă de terapeut, ținând cont și de circumstanțele și opiniile Utilizatorului minor.
 6. Datorită secretului profesional al Profesionistului, părinții sau tutorii legali ai Utilizatorului minor nu au dreptul de a solicita ca Profesionistul să le furnizeze toate informațiile despre ceea ce a aflat în cursul prestării Serviciilor. Informațiile furnizate părinților sau tutorilor legali pot fi limitate la concluziile și recomandările privind terapia Utilizatorului minor.
 7. Contractul dintre Utilizator și PlesoTherapy pentru furnizarea de servicii electronice pe Platformă se încheie pe o perioadă nedeterminată.
 8. Serviciile furnizate de PlesoTherapy și de Terapeuții pe Platformă sunt atât gratuite, cât și taxabile în conformitate cu § 6 din Termeni și Condiții.
 9. Serviciile gratuite disponibile prin intermediul Platformei includ, în special:

a) obținerea de informații despre Terapeuți, specialitățile acestora, formele de comunicare, programări, recenzii ale terapeuților, valoarea și formele de remunerare a ședințelor, modul în care sunt furnizate aceste servicii și locul în care acestea sunt furnizate;

b) notificarea cu privire la data vizitei sau modificarea acesteia în cadrul Serviciilor;

c) serviciul de newsletter;

d) accesul la anumite articole și alte publicații disponibile pe Platformă;

e) permiterea obținerii opiniilor despre Terapeut.

 1. PlesoTherapy își rezervă dreptul de a introduce taxe pentru orice Funcționalități oferite în cadrul Platformei, despre care se obligă să informeze Utilizatorii prin e-mail în prealabil.
 2. Serviciile furnizate de către Profesioniști sunt efectuate în fiecare caz exclusiv de către Profesionistul ales de către Utilizator și sunt efectuate prin intermediul unor ședințe desfășurate de către Profesioniști exclusiv online prin intermediul unor dispozitive tehnice care fac posibilă desfășurarea sesiunii între Profesionist și Utilizator la distanță.
 3. Datele pentru prestarea serviciilor de către Terapeuți sunt disponibile pe Platformă în profilul Terapeutului.
 4. Utilizatorul poate face o programare cu Profesionistul dorit pentru o ședință prin conectarea la Contul de pe Platformă și prin selectarea Profesionistului și a datei dorite dintre cele disponibile, apoi prin trimiterea unei cereri pentru ședință către Profesionist. Sesiunea este posibilă după acceptarea invitației de către Profesionist și plata onorariilor, în conformitate cu § 6 din acești Termeni și Condiții.
 5. Fiecare ședință între Utilizator și Terapeut durează 50 de minute.

§ 4.

ABONAMENT

 1. Atunci când face o comandă pentru un Abonament, Utilizatorul selectează tipul de Abonament în conținutul formularului, indicând pe Platforma PlesoTherapy tipul de Abonament comandat. Atunci când Utilizatorul plasează o comandă, se încheie contractul de Abonament. Comanda este confirmată prin intermediul unui mesaj electronic trimis de PlesoTherapy la adresa de e-mail indicată în formularul de comandă.
 2. Încheierea contractului de vânzare a unui Abonament implică obligația de a plăti prețul Abonamentului, stabilit de PlesoTherapy în funcție de tipul de Abonament selectat de Utilizator. Lista de prețuri pentru tipurile de Abonament este pusă la dispoziție pe Platformă.
 3. Pentru a fi încheiat, Contractul de abonament trebuie: (a) Utilizatorul să fie major, în sensul Codului civil polonez; (b) Utilizatorul să aibă un Cont de Utilizator; (c) Utilizatorul să fie conectat pe tot parcursul procesului de cumpărare; (d) Utilizatorul să accepte conținutul acestor Termeni și condiții, precum și orice alte condiții indicate și puse la dispoziție ca parte a procesului de cumpărare; (e) Utilizatorul să efectueze plata corespunzătoare și să existe o verificare pozitivă a plății acesteia. Pe Platformă, sunt indicate prețurile brute (adică inclusiv toate taxele aplicabile pe teritoriul României) în lei (RON).
 4. După încheierea contractului, Utilizatorul primește confirmarea încheierii acestuia transmisă la adresa de e-mail furnizată de acesta, precum și confirmarea consimțământului Utilizatorului la plăți periodice prin încărcarea cardului său de plată (contract pe perioadă nedeterminată).
 5. Un contract pe perioadă determinată permite Utilizatorului, în schimbul unei plăți unice, să acceseze un Abonament ales de el sau de ea pentru o perioadă de timp predeterminată, după care contractul se transformă într-un contract pe perioadă nedeterminată. De asemenea, Utilizatorul poate achiziționa o variantă de Abonament fără reînnoire automată.
 6. Prin plasarea unei comenzi, Utilizatorul este obligat să plătească pentru Abonamentul comandat. Odată selectată metoda de plată pentru Abonamentul comandat, Utilizatorul poate fi redirecționat către serviciul de facturare al Operatorului de plăți pentru a efectua plata.
 7. PlesoTherapy poate oferi Abonamente Utilizatorului sub forma unui contract pentru o perioadă fixă, precum și pentru o perioadă nedeterminată. În fiecare caz, informațiile privind tipul de contract încheiat vor fi furnizate în cadrul procesului de achiziție.
 8. Ca parte a Abonamentului, Utilizatorul va avea acces la funcționalități speciale pe Platformă și la posibilitatea de a utiliza Serviciul, în funcție de tipul de Abonament ales. Accesul la funcționalitățile speciale ale Platformei în cadrul Abonamentului necesită ca Utilizatorul să rămână conectat.
 9. Plățile, în cazul selectării unui Abonament cu opțiunea de reînnoire automată, sunt încasate de PlesoTherapy în mod automat (plată cu reînnoire automată), odată cu începerea Perioadei de decontare respectivă. Plata se efectuează prin debitarea mijlocului de plată utilizat de Utilizator în acest scop cu suma datorată pentru Perioada de facturare respectivă.
 10. Utilizatorul se poate dezabona de la Abonament în orice moment, fără a explica motivele. În cazul în care achiziționarea Abonamentului a fost făcută prin intermediul Platformei, declarația se va face prin accesarea panoului Utilizatorului (în cadrul Contului) și dezactivarea opțiunii de plată cu reînnoire automată sau prin contactarea adresei de e-mail suport@pleso.me. Această declarație trebuie făcută cu cel puțin 24 de ore înainte de expirarea Perioadei de facturare respective. Contractul va fi reziliat numai la sfârșitul Perioadei de decontare pentru care a fost efectuată ultima plată, iar la reziliere Utilizatorul va pierde accesul la funcționalitățile speciale ale Platformei. Înainte de expirarea acestei perioade, Utilizatorul poate reveni asupra deciziei prin accesarea panoului de Utilizator din cadrul contului de Utilizator și activarea opțiunii de plată cu reînnoire automată.
 11. Utilizatorul nu are dreptul la o rambursare a plăților pentru perioadele de facturare deja plătite.
 12. În cazul rezilierii, Utilizatorul va trebui să parcurgă din nou procesul de achiziție a Abonamentului selectat pentru a accesa din nou funcționalitățile speciale ale Pplatformei disponibile în cadrul Abonamentului care a fost reziliat.
 13. PlesoTherapy vă permite să vă schimbați Abonamentul cu unul mai mare în timpul Perioadei de facturare, fără a fi nevoie să plasați o nouă comandă.
 14. Pentru a trece la un tip de Abonament superior fără a plasa o nouă comandă, noul tip de Abonament trebuie selectat pe pagina dedicată Abonamentelor de pe Platformă, iar condițiile trebuie acceptate. Ca urmare a schimbării, Abonamentul existent va fi scurtat, iar noul Abonament va fi activat imediat ce Utilizatorul și-a exprimat dorința de schimbare.
 15. Perioada de valabilitate a tipului de Abonament existent va fi redusă proporțional cu prețul standard (fără promoții) al noului tip de Abonament, care poate fi utilizat imediat, iar taxa pentru noul tip de Abonament va fi percepută de la sfârșitul acestei perioade reduse.
 16. Utilizatorul poate renunța la modificare în termen de 14 zile, fără a explica motivele. Pentru a se retrage, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: suport@pleso.me. Este suficientă să vă exprimați doar dorința de retragere. În cazul retragerii, tipul de Abonament superior va fi dezactivat, iar Utilizatorul va avea din nou acces la tipul de Abonament anterior. PlesoTherapy va informa Utilizatorul cu privire la valoarea rambursării, dacă este cazul, în legătură cu retragerea - proporțional cu timpul de utilizare a tipului superior de Abonament. Rambursarea se va face în același mod ca și plata efectuată, în termen de 14 zile de la retragere.

§ 5.

CONDIȚII TEHNICE

 1. Pentru a furniza servicii prin intermediul Platformei, sunt necesare următoarele cerințe tehnice minime în ceea ce privește echipamentul și conexiunea la internet:

- o conexiune stabilă la internet de cel puțin 5 mbps (atât pentru descărcare, cât și pentru încărcare) - se recomandă o conexiune permanentă (cu fir sau Wi-Fi, fără fir);

- un dispozitiv cu versiunea curentă a unui browser web - se recomandă următoarele browsere: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge;

- a avea un dispozitiv cu un microfon și o cameră foto.

 1. Prin încheierea Acordului, Utilizatorul confirmă că a luat cunoștință de condițiile tehnice care permit utilizarea corectă a Platformei.

§ 6.

REMUNERAREA ȘI METODA DE PLATĂ

 1. Remunerarea oferită pentru funcțiile și serviciile furnizate este o remunerație contractuală și include taxa pe valoarea adăugată.
 2. De îndată ce Utilizatorul a întreprins o acțiune care are ca rezultat selectarea serviciului care urmează să îi fie furnizat, acesta este obligat să plătească întreaga remunerație aplicabilă.
 3. Utilizatorul se angajează să plătească remunerația înainte de începerea serviciului. Neplata acestei remunerații nu implică nici o obligație din partea Terapeutului de a furniza serviciul.
 4. Plata serviciilor se face electronic prin intermediul Operatorului de plată.
 5. Taxa este considerată ca fiind plătită atunci când contul bancar al PlesoTherapy este creditat.
 6. PlesoTherapy va emite o factură la cererea Utilizatorului, după ce acesta a furnizat datele necesare pentru emiterea acesteia.

§ 7.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 1. PlesoTherapy se angajează să ofere Utilizatorului Funcționalități în conformitate cu conținutul acestuia și cu prevederile Reglementărilor, inclusiv:

a) se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la Utilizator și obținute în cadrul Acordului, în special în ceea ce privește furnizarea de servicii de către Terapeuți. Obligația de păstrare a secretului nu este limitată în timp;

b) se ghidează după o politică de protecție a datelor care respectă dispozițiile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

c) răspunde pentru neexecutarea și executarea necorespunzătoare a Contractului, cu excepția cazului în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare se datorează unei acțiuni sau omisiuni a Utilizatorului, unei acțiuni sau omisiuni a unei terțe părți sau unui caz de forță majoră;

d) se poate retrage din Contract în conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor;

e) În cadrul Acordului încheiat, nu există obligația de a oferi Funcționalități cu caracter oneros, inclusiv, în special, programarea de ședințe de terapie, în absența unei plăți din partea Utilizatorului;

f) are dreptul, în cadrul Acordului încheiat, de a întrerupe oferirea de Funcționalități în cazul unor transferuri ilegale sau ofensatoare de către Utilizator;

g) are dreptul de a suspenda funcționarea Platformei în cazul funcționării și întreținerii continue a Platformei, a software-ului și a dispozitivelor tehnice asociate acesteia;

h) are dreptul de a bloca contul unui Utilizator care încalcă oricare dintre prevederile Termenilor de utilizare sau ale legislației aplicabile;

i) PlesoTherapy nu va fi răspunzător pentru consecințele Funcționalităților oferite de PlesoTherapy Utilizatorului dacă Utilizatorul face ca Serviciile să fie efectuate într-un mod contrar prevederilor legii aplicabile sau prevederilor Termenilor de utilizare. În special, PlesoTherapy nu va fi răspunzătoare pentru întreruperile sau dificultățile în desfășurarea unei ședințe cauzate de o conexiune la internet de calitate slabă sau instabilă din partea Utilizatorului, precum și de nerespectarea condițiilor tehnice menționate la §5 din Termeni și Condiții;

j) în ceea ce privește Funcționalitatea, datorită furnizării de servicii în cadrul Contractului care constă exclusiv în subcontractare și datorită caracterului profesional al activității Terapeutului, PlesoTherapy nu este responsabil pentru prestarea Serviciilor către Utilizatori de către Terapeut.

 1. Utilizatorul platformei:

a) are dreptul de a utiliza Funcționalitățile în conformitate cu Acordul și cu prevederile Regulamentelor, inclusiv în special comunicarea electronică cu PlesoTherapy, rezervarea de sesiuni, modificarea sau anularea acestora, precum și transmiterea și primirea declarațiilor de voință și cunoștințe în format electronic, formular prin e-mail sau Platformă;

b) are dreptul de a-și exprima și de a-și posta opinia cu privire la Terapeutul ale cărui servicii le-a utilizat prin intermediul Platformei;

c) poate depune o plângere în conformitate cu dispozițiile regulamentului;

d) are dreptul și obligația de a controla, modifica și solicita ștergerea datelor furnizate de acesta către PlesoTherapy;

e) în cazul în care un cont este blocat de PlesoTherapy, acesta nu poate restabili contul fără a obține consimțământul PlesoTherapy în scris sau pe cale electronică;

f) este obligat să nu pună contul la dispoziția altor persoane fără a obține acordul scris sau electronic al PlesoTherapy;

g) se angajează să nu utilizeze în nici un fel informațiile obținute în cadrul contractului fără a obține acordul scris sau electronic al PlesoTherapy.

 1. Prin completarea Formularului de creare a unui cont, Utilizatorul își dă acordul pentru prelucrarea datelor personale furnizate în Formular de către PlesoTherapy.

§ 8.

AMÂNAREA SAU ANULAREA UNEI ȘEDINȚE

 1. Amânarea sau anularea serviciului este posibilă în condițiile prezentului alineat.
 2. Utilizatorul are dreptul de a reprograma ședința o singură dată, cel târziu cu 12 ore înainte de începerea acesteia. Amânarea ședinței se face prin intermediul Platformei.
 3. Utilizatorul are dreptul de a anula ședința cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea acesteia, caz în care are dreptul la o rambursare de 100% din taxa de ședință. În cazul în care ședința este anulată cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea ei, taxă plătită nu va fi restituită.
 4. În cazul în care o ședință trebuie reprogramată sau anulată din motive imputabile Terapeutului, Utilizatorul va fi informat cu privire la anulare sau reprogramare cu cel puțin 12 ore înainte de data planificată. În acest caz, Terapeutul va conveni cu Utilizatorul o noua dată a sesiunii prin intermediul Platformei
 5. În cazul în care Terapeutul nu a anulat ședința în termenul specificat la alineatul (2) și nu s-a prezentat la ședință sau întârzie mai mult de 15 minute, Utilizatorul are dreptul de a alege să anuleze întâlnirea cu rambursarea întregii taxe plătite anterior pentru ședință sau să reprogrameze ședința.
 6. În cazul în care Utilizatorul lipsește mai mult de 10 minute din ședința programată, Terapeutul are dreptul de a anula întâlnirea. Într-o astfel de situație, Utilizatorul nu are dreptul la rambursarea taxelor plătite.
 7. În cazul în care comportamentul Utilizatorului în timpul ședinței este considerat de către Terapeut ca fiind îngrijorător sau nepotrivit, ridicând o îngrijorare rezonabilă pentru siguranța Utilizatorului, Terapeutul are dreptul de a pune capăt ședințelor. Acest comportament poate include, în special, faptul că Utilizatorul conduce în timpul ședinței, se află sub influența unor substante psihedelice, inclusiv alcool sau droguri, sau într-o situație de autoagresiune din partea Utilizatorului.

§ 9.

PROCEDURA DE RECLAMAȚII

 1. Utilizatorul are dreptul de a trimite întrebări, comentarii și reclamații în legătură cu Funcționalitățile oferite, dar PlesoTherapy nefiind responsabil pentru performanța serviciilor. O reclamație trebuie făcută în scris și trimisă la adresa PlesoTherapy. Reclamațiile referitoare la serviciile electronice trebuie trimise prin poștă la adresa PlesoTherapy: ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg sau prin e-mail la: suport@pleso.me.
 2. Reclamația trebuie să conțină, în primul rând, date care permit identificarea Contractului și a Utilizatorului care este parte la acesta, precum și toate circumstanțele invocate în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Contractului de către PlesoTherapy.
 3. Reclamația trebuie depusă fără întârziere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care au avut loc circumstanțele care au dus la neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de către PlesoTherapy.
 4. PlesoTherapy va lua în considerare reclamația imediat ce o primește, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii acesteia. Răspunsul la reclamație va fi trimis numai la adresa de e-mail, cu excepția cazului în care Utilizatorul solicită să primească răspunsul prin poștă, furnizând adresa poștală în cererea de reclamație.
 5. În cazul în care datele sau informațiile furnizate în cerere trebuie să fie completate, PlesoTherapy solicită solicitantului să completeze cererea în termen de 30 de zile înainte de a o procesa. Timpul pentru care Utilizatorul poate oferi explicații suplimentare prelungește perioada de procesare a cererii.

§ 10.

DATE PERSONALE

Regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt disponibile în Politica de confidențialitate disponibilă la: https://pleso.me/ro/politica_de_confidentialitate.


§ 11.

DISPOZIȚII FINALE

 1. Regulamentul intră în vigoare de la data postării pe Platformă.
 2. PlesoTherapy va informa cu privire la orice modificare a Regulamentului, a Termenilor și Condițiilor prin trimiterea de informații despre modificări la adresa de e-mail a Utilizatorului. Modificările vor intra în vigoare nu mai devreme de 14 zile de la data informării Utilizatorului cu privire la aceste modificări.
 3. Perioada indicată la alineatul (2) de mai sus poate fi mai scurtă în cazul în care:

a) modificarea va fi cauzată de o modificare a legislației general aplicabile, iar intervalul de timp dintre publicarea actului care necesită modificarea și intrarea în vigoare a acestuia este mai mic de 14 zile;

b) modificarea este cauzată de o decizie definitivă a unei autorități a administrației publice sau de o hotărâre judecătorească definitivă care dispune ca modificarea să fie efectuată în mai puțin de 14 zile.

 1. Utilizatorul care nu este de acord cu modificările poate rezilia Contractul în termen de 7 zile de la data la care a fost informat cu privire la modificările, cu efect din ultima zi înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor introduse.
 2. Regulamentului, Termenii și Condițiile fac obiectul legislației poloneze.
 3. Utilizatorul, care este consumator are dreptul de a utiliza metode extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor, în special asistența ombudsmanilor municipali (de district) pentru consumatori sau platforma europeană pentru soluționarea online a litigiilor (ODR) între antreprenori și consumatori, disponibil la: www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Informații despre alte metode disponibile de soluționare extrajudiciară a litigiilor, inclusiv o listă a Ombudsmanilor pentru consumatori și proceduri legate de soluționarea extrajudiciară a litigiilor, sunt disponibile la: www.uokik.gov.pl/pomoc.php.
 5. În materie care nu este reglementată de prevederile Regulamentelor, se aplică în special următoarele prevederi:

a) Legea din 8 iunie 2001 privind profesia de psiholog și autoguvernarea profesională a psihologilor (Monitorul Oficial 2019, poziția 1026, cu modificările ulterioare);

b) Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2020, poziția 344, cu modificările ulterioare);

c) Legea din 23 aprilie 1964, Codul civil (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2020, poziția 1740, cu modificările ulterioare);

d) Legea din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial 2019, poziția 1781, cu modificările ulterioare). 

email