Для людини нормально спрощувати процеси які часто повторюються у житті. Це відноситься і до дій, і до мислення.
З одного боку, таке спрощування дозволяє виділяти більші ресурси на важливіші задачі, з іншого боку – обмежує нас.
Аарон Бек, засновник когнітивної психотерапії, розробив поняття когнітивних помилок. Найбільш поширенні помилки мислення, які заважають нам логічно, раціонально і адаптивно сприймати навколишній світ, або заважають людям реагувати на різні життєві ситуації, було виділено в список із 12 помилкових стратегій мислення.